Prismaoptik, luppar och ergonomi - vad kan det innebära för dig? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:15 - 11:15 G1

Föreläsare: Agneta Lindegård Andersson, Magdalena Gustavsson, Per Johan Pettersson

Från studie till verklighet.

Agneta och Magdalena tar dig med på en resa som startar i den stora medicinska studie som genomförts inom FTV VG-regionen med ca 600 deltagare (Tandläkare, Tandhygienister och Ort-assistenter.)

Hur blev resultatet och vilka slutsatser kan vi idag dra?

Resan går vidare till vad lagen säger om skyldigheter och rättigheter att tänka på som arbetsgivare och arbetstagare inom området arbetsmiljö / tandvård.

Vi landar sedan in i en virtuell verktygslåda innehållande tips och idéer om hur du inom tandvården kan arbeta utan att drabbas av nack- och axelproblematik.

Här kan du också ställa frågor kring optik och förstoring! 

Välkommen till ett seminarie som ger dig information, motivation och konkreta verktyg till ett bättre arbetsliv och livskvalitet.

Seminariet arrangeras i samverkan med

MeridentOptergo AB

Programblock

Teknik och material, Yrke och klinik

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Ämnesområde(n)

Arbetsmiljö

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Agneta Lindegård Andersson Föreläsare

Docent

Jag arbetar som forskare och utvecklingsledare på Institutet för Stressmedicin i Göteborg sedan 2005. Mina huvudsakliga forskningsområden är förutom att forska kring konsekvenserna av en dålig psykosocial arbetsmiljö på stress-relaterad ohälsa, även att studera effekter av ergonomiska förbättringar i arbetslivet på hälsa och välbefinnande. Det är i egenskap av forskare inom ergonomi som jag kommit i kontakt med den stora ergonomiska utmaning som arbetet som tandläkare/tandhygienist innebär. Att genom ergonomiska förbättringar på arbetsplatsen kunna hjälpa tandvårdspersonal att undvika värk och smärta från framförallt nacke och axlar har så småningom lett mig in på min nuvarande forskning kring prismatiska glasögon som hjälpmedel för en hållbar arbetsförmåga utan ont i nacken för tandläkare/tandhygienister.

Magdalena Gustavsson Föreläsare

Leg fysioterapeut/ergonom

Legitimerad fysioterapeut sedan 1993 med senare påbyggnad inom ergonomi. Har arbetat med ergonomi och systematiskarbetsmiljöarbete i både vårdsektorn och privata företag. Från 2005 arbetat på Hälsan och arbetslivet, VGR’s egen företagshälsovård och arbetade med tandvårdsanställda. 4 års uppehåll från företagshälsovård till MeridentOptergo med arbete kring optik och ergonomi riktat till tandvård och operation, nu sedan 3 år tillbaka i VGR.

Per Johan Pettersson Föreläsare

VD/Konceptansvarig

VD och konceptansvarig på MeridentOptergo, världsledande företag inom optiska ergonomiska lösningar för dental- och kirurgiområdet. Han har under de senast 10 åren arbetat med synkraven inom dentalområdet med tyngdpunkt på förhållande syn och arbetsställningar. Per Johan vid flertalet tillfällen engagerats som föredragshållare på Linné Universitets Optikerprogram i Kalmar och på Høgskolen i Sørøst-Norge Norska Kongsberg