Banner
100

Arbeta språkutvecklande - i alla ämnen Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 14:25 - 15:15 C6

Föreläsare: Pär Sahlin

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning är gynnsam för alla elever men har visat sig vara en särskilt framgångsrik väg framåt för elever som lär sig svenska som andraspråk. Men hur gör man? Pär Sahlin ger konkreta exempel på språkutvecklande arbete i framför allt svenska, svenska som andraspråk. Hans modeller fungerar väl för såväl yngre som äldre elever.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Sfi Sfi

Föreläsare

100

Pär Sahlin Föreläsare

Lärare, författare, föreläsare
Bläck Litteratur AB

Pär Sahlin, lärare och författare, är bl a aktuell med Skrivsuccé och den mycket uppskattade Fixa texten som i sin nya upplaga bland annat fokuserar på språkutvecklande arbetssätt och källkritik.