Banner
100

Det virtuella Skoldatateket - Södertälje kommuns övergripande stöd till förskola och skola Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 09:45 - 10:15 Södra scenen

Föreläsare: Ulrika Jonson

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I förskolan

Grunden till att framgångsrikt kunna leda, stödja och utmana förskolor och skolor är att skapa transparens, begriplig infrastruktur och kompetens genom utvecklingsinsatser. Ulrika Jonson, IKT-pedagog i Södertälje kommun, beskriver och berättar om kommunens övergripande arbete. Målet är att erbjuda en likvärdig skolgång med stöd av digitala lärverktyg och resurser. Låt dig inspireras av Södertäljes arbete!

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Ulrika Jonson Föreläsare

Södertälje kommun

Ulrika Jonson är IKT-pedagog i Södertälje kommun. Hon har en bakgrund som legitimerad lärare från förskoleklass upp till gymnasiet och har arbetat som specialpedagog med en filosofie magisterexamen i specialpedagogik. Ulrika har även arbetet mycket aktivt inom Skoldatateksrörelsen under många år. 2014 var hon pristagare av lärarpriset Guldäpplet.