Banner
100

Programmering och problemlösning i matematik Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 08:40 - 09:30 C8

Föreläsare: Daniel Barker

Spår: I klassrummet

När är det lämpligt att programmera i matematik? Vilken typ av uppgifter är lämpliga? Hur ska vi hinna med programmering också? Nu kommer programmering in som en ny möjlighet i såväl grundskolans som gymnasiets matematik. Frågan är bara hur vi ska undervisa så att eleverna ges möjlighet att lära sig att programmera samtidigt som det blir ett verktyg för att lära sig matematik och lösa matematiska problem. Det är en intressant utmaning som väcker många frågor och under föreläsningen ges konkreta förslag på hur man både kommer igång med och arbetar vidare med programmering och problemlösning i matematikundervisningen.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Ämne

Matematik

Föreläsare

100

Daniel Barker FöreläsareUtställare

Natur & Kultur

Daniel Barker har lång erfarenhet som matematiklärare och arbetar nu som konceptutvecklare av digitala läromedel med fokus på undervisning på Natur & Kultur.