Banner
100

Nyanländas lärande - höga förväntningar och mycket stöttning Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:20 - 14:10 C2

Föreläsare: Malin Fransson, Sara Persson
Moderator: Martina Mellin

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Hur ska nyanlända elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen utan att tappa sin motivation? Kraven på lärare som undervisar nyanlända elever är höga. De behöver anpassa språk och arbetsuppgifter så att eleverna förstår vad de ska göra. Lärarna behöver även knyta an till elevernas tidigare kunskaper och utmana dem med kognitivt komplexa texter och uppgifter -  och samtidigt ställa höga och tydliga krav. Vilken "superlärare" klarar av att bedriva en sådan undervisning? Sara Persson, Malin Fransson och Martina Mellin samtalar om vilka strategier lärare kan använda för att nyanlända elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och samtidigt behålla motivationen.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100 malin fransson

Malin Fransson Föreläsare

Lärare, adjungerande adjunkt och läromedelsförfattare
Natur & Kultur, Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet, Adolf Fredriks Musikklasser

Malin Fransson är lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO samt lärarutbildare och en av författarna till den aktuella boken "Vägar till SO".

100

Sara Persson Föreläsare

Sara Persson är grundskollärare i svenska och svenska som andraspråk samt förstelärare med inriktning mot formativ bedömning. Hon är författare till bland annat boken "Nyanlända elever".

100

Martina Mellin Moderator

Martina Mellin är projektledare för läromedel i svenska och sva på Natur & Kultur.