Banner
100

Goda exempel från fritidshemmen i Stockholms stad Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 14:25 - 15:15 C7

Föreläsare: Andreas Qvist, Anette Karlsson, Susanne Aspling

Spår: I klassrummet

Kom och ta del av massor av goda exempel från fritidshemmen runt om i Stockholms stad!

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
Fri Fritidshem

Föreläsare

Andreas Qvist Föreläsare

Andreas Qvist är central samordnare för fritidshemmen i Stockholms stad.

Anette Karlsson Föreläsare

Anette Karlsson är central samordnare för fritidshemmens i Stockholms stad.

Susanne Aspling Föreläsare

Susanne Aspling är central samordnare för fritidshemmen i Stockholms stad.