Banner
100

Att lära om och av Förintelsen - erfarenheter av Toleransprojektet Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 11:55 - 12:25 Östra scenen

Föreläsare: Karl Kockum

Spår: I klassrummet

Förintelsen är den enda händelse som uttryckligen nämns i kunskapskravet i historia, men hur kan undervisningen om Förintelsen och andra folkmord på allvar påverka eleverna att ta avstånd från uttryck för intolerans? I föreläsningen redovisar Karl Kockum egna erfarenheter av fallgropar i undervisningen och möjligheter i ljuset av Toleransprojektet, men även anledningarna till att han och hans kollegor sökte sig till projektet.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Stud Lärar- och SYV-student
Ämne

Historia

Föreläsare

100

Karl Kockum Föreläsare

Campus Manilla

Karl Kockum är legitimerad lärare i svenska och historia samt skolledare och fil.mag. i litteraturvetenskap.