Banner
100

Sex ska vara frivilligt - presentation av den nya lagstiftningen Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 11:15 - 11:45 Norra scenen

Föreläsare: Louise Lundqvist

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Sverige har en ny sexualbrottslagstiftning sedan den 1 juli 2018. Den innebär att sex ska vara frivilligt, om det inte är det så är det olagligt. För att den nya lagstiftningen ska leda till en verklig förändring måste den få genomslagskraft i hela samhället. Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att sprida kunskap om rätten till sexuell integritet och självbestämmande till bland annat ungdomar, lärare och föräldrar. Under föreläsningen presenterar juristen Louise Lundqvist huvuddragen i den nya sexualbrottslagstiftningen. Vad innebär frivillighet? Vilka normerande effekter kan den nya lagstiftningen förväntas få?

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

100

Louise Lundqvist FöreläsareUtställare

Brottsoffermyndigheten

Louise Lundqvist är jurist på Brottsoffermyndigheten,