Banner
100

En bra ljudmiljö i klassrummet är bra för alla! Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 11:25 - 11:55 Norra scenen

Föreläsare: Anna Lejon

Spår: I klassrummet

Hur påverkar ljudmiljön i klassrummet arbetsminne, interaktion och lärarens röst? Utifrån studier och undersökningar beskriver Anna K Lejon hur och varför en bra ljudmiljö i klassrummet och på arbetsplatsen gör så att alla kan höra och höras.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

100

Anna Lejon Föreläsare

Anna K Lejon har en master i audiologi och arbetar sedan sju år tillbaka på Phonak i Halmstad med att designa och genomföra studier kring ljud och ljudmiljö.