Banner
100

Läsande förebilder spelar roll - eller? Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 12:15 - 13:05 C7

Moderator: Marie Augustsson
Paneldeltagare: Patrik Lundberg, Pär Sahlin

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

”Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör”. Pojkar läser mindre än flickor, varför är det så? Dessutom visar många studier att pojkars läsförståelse är sämre än flickors. Beror det vikande intresset kanske delvis på att det saknas vuxna läsande förebilder? Och vilken roll spelar det att män läser mindre än kvinnor?  I det här samtalet möts Pär Sahlin, Patrik Lundberg och Marie Augustsson och diskuterar bland annat hur intresset för läsning påverkas av hur mansrollen ser ut i ungdomsböcker.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Marie Augustsson Moderator

Förläggare för barnböcker
Natur & Kultur

Marie Augustsson är förläggare för barn- och ungdomslitteratur på Natur & Kultur.

100

Patrik Lundberg Paneldeltagare

Patrik Lundberg är journalist och författare. Han är krönikör i Aftonbladet och har skrivit den självbiografiska Gul utanpå, ungdomsromanen Onanisterna och Facit – konsten att skriva krönikor.

100

Pär Sahlin Paneldeltagare

Lärare, författare, föreläsare
Bläck Litteratur AB

Pär Sahlin är lärare i svenska, läromedelsförfattare och författare till flera barn- och ungdomsböcker.