Banner
100

Arbete omkring lågaffektivt bemötande och problematisk skolfrånvaro som ett led för en likvärdig skola Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 15:30 - 16:20 C6

Föreläsare: Marja Johansson, Monica Lingman

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Ni kommer att få ta del av  hur vi startade upp arbetet omkring lågaffektivt bemötande på vår skola i Kiruna kommun. Hur vi implementerade arbetet samt metoder. Vi berättar hur vi började med en trestegsföreläsning där vi inkluderade all personal på skolan. I detta lyfter vi upp framkomligheter och även sådant som vi behövt förändra efter vägen. Vi berättar vidare om hur vi byggde på med lärande samtal och coachning.  Allt detta visade sig även vara framgångsrikt för elever med problematisk skolfrånvaro. Vi beskriver arbetet från förskoleklass till årskurs 9. Samt hur vi idag arbetar mot kommunens alla skolor med lågaffektivt bemötande/problematisk skolfrånvaro.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Fri Fritidshem
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Marja Johansson Föreläsare

Marja Johansson är leg lärare och specialpedagog med inriktning mot NPF samt språk-, läs- och skrivsvårigheter, med över 30 år i yrket. Hennes övertygelse är att alla elever vill lyckas i sitt lärande, och då måste vi också ge dem förutsättningar. En av förutsättningar är att få till en bra relation samt ha ett lågaffektivt förhållningssätt, vilket hon också har som ett levande verktyg i sin handledning. Marja har tidigare varit med på Skolforum och då omkring språk-, läs- och skriv.

100

Monica Lingman Föreläsare

Socialpedagog/ utvecklingsledare
Nya Raketskolan

Monica Lingman är socialpedagog och har arbetat som det i snart 20 år inom skolan och främst på högstadiet. Hennes tanke är att alla elever vill lyckas i skolan och för att det skall bli verklighet behöver man få till en bra relation både till eleven, föräldrar och pedagoger.