Banner
100

Upptäck Singaporemodellen - hur vi ger alla elever möjlighet att nå sin fulla potential i matematik! Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:20 - 14:10 C3

Föreläsare: Josefine Rejler, Pia Agardh

Spår: I klassrummet

Singaporemodellen är en välbeprövat och forskningsbaserad modell för undervisning i matematik inom grundskolan. Modellen har fått mycket stor spridning internationellt och används sedan ett par år på skolor i Sverige. Struktur och kvalitet i undervisningen, ett inkluderande och utforskande arbetssätt, problemlösning och lärarens förhållningssätt är utmärkande för modellen. I Singaporemodellen betonas ett undersökande och elevaktivt arbetssätt där alla elever ges möjlighet att förstå och lära sig matematik. I föreläsningen presenteras Singaporemodellen; hur den knyter an till forskning och Lgr 11 samt hur undervisningen ser ut i praktiken i svenska klassrum. Du får en inblick i lektionsstrukturen och hur modellen stödjer inkludering och alla elevers utveckling utifrån sina behov. Du får också möjlighet att prova på problemlösning med hjälp av Bar Modeling. Vill du lära dig mer om hur det går till? Kom och lyssna!

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor
Ämne

Matematik

Föreläsare

100

Josefine Rejler Föreläsare

Josefine Rejler är förstelärare i matematik med över 20 års erfarenhet av undervisning i grundskolan. Hon har en magisterexamen i matematikdidaktik och är en uppskattad föreläsare med lång erfarenhet av fortbildning av lärare. Tillsammans med Pia Agardh har Josefine introducerat Singaporemodellen i Sverige. De arbetar sedan 2014 med att föreläsa och fortbilda lärare, skolledare och matematikutvecklare. Josefine Rejler och Pia Agardh har gått flera internationella utbildningar i Singaporemodellen och samarbetar med Dr Yeap Ban Har som är en världsledande expert inom området. De är aktuella som författare till läromedlet ”Singma matematik” i samarbete med Natur & Kultur. Läs mer på www.singaporematte.se.

100

Pia Agardh Föreläsare

Pia Agardh har grundat Admera Education som arbetar för ett ökande lärande i matematik. Hon har 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet där hon bland annat arbetat med verksamhetsutveckling, marknadsföring och ledarskap. Tillsammans med Josefine Rejler har Pia introducerat Singaporemodellen i Sverige. De arbetar sedan 2014 med att föreläsa och fortbilda lärare, skolledare och matematikutvecklare. Pia Agardh och Josefine Rejler har gått flera internationella utbildningar i Singaporemodellen och samarbetar med Dr Yeap Ban Har som är en världsledande expert inom området. De är aktuella som författare till läromedlet ”Singma matematik” i samarbete med Natur & Kultur. Läs mer på www.singaporematte.se.