Banner
100

Boksamtal med elever Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:15 - 13:05 C7

Föreläsare: Jenny Edvardsson

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

I denna föreläsning presenterar Jenny Edvardsson en enkel modell för boksamtal som passar elever i alla åldrar. Hon visar steg för steg hur hon arbetar med modellen. Under knappt en timme delar Jenny med sig av klassrumsexempel, modellens möjligheter men också de utmaningar som finns. Tips på litteratur att använda till boksamtal kommer också att ges.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Ämne

Svenska

Föreläsare

100

Jenny Edvardsson Föreläsare

Förstelärare svenska, språkutveckling, IKT
Kristianstad

Jenny Edvardsson är leg. gymnasielärare i svenska och historia. 2017 tilldelades hon Svenska Akademiens svensklärarpris och Tal- och Språkpriset. Hon är författare till läromedlet Metafor och bloggar om sitt arbete på Jenny på Wendes.