Banner
100

Det aktiva matematikklassrummet Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 09:45 - 10:35 C8

Föreläsare: Åsa Brorsson

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Hur ger vi våra elever förutsättningar att tänka och arbeta som matematiker? I föreläsningen ges exempel på hur du som lärare med enkla medel kan skapa aktiva elever och ge dem förutsättningar att utveckla sina matematiska förmågor. Deltagarna får exempel på konkreta aktiviteter som kan användas för att utveckla elevernas matematiska förmågor och sin syn på sig själva som matematiker. Aktiviteterna är hämtade från olika delar av matematikens rika innehåll, allt från att använda den öppna tallinjen som ett redskap för att hjälpa elever att synliggöra sina strategier i aritmetik till att göra övningar som utvecklar elevernas kunskaper om variabelbegreppet i algebra. Syftet med föreläsningen är att ge lärare inspiration och redskap för en elevaktiv matematikundervisning med en tydlig koppling till styrdokument och aktuell matematikdidaktisk forskning. Föreläsningen riktar sig framför allt mot lågstadiet.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
Ämne

Matematik

Föreläsare

100

Åsa Brorsson Föreläsare

Åsa Brorsson är förstelärare med mångårig erfarenhet av undervisning i matematik samt författare till populära serien Prima matematik och nya serien Mondo matematik.