Banner
100

Så skapar vi skolnärvaro Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 14:25 - 15:15 C8

Föreläsare: Malin Gren Landell

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Skolfrånvaro är ofta ett utmanande problem när det har etablerats. Men skolor kan arbeta systematiskt med att stärka närvaro och därmed skolresultaten.  Föreläsningen ger tips från forskning och erfarenheter av närvaroarbete i kommuner och skolor.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

Malin Gren Landell Föreläsare

Malin Gren Landell är regeringens utredare på skolfrånvaro. Hon har nyligen kommit ut med en bok om att förebygga skolfrånvaro och främja närvaro.