Banner
100

Pep Skola - ett kostnadsfritt stöd till alla skolor i Sverige för ökad fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 10:00 - 10:45 Östra scenen

Föreläsare: Gerda Nilsson Tjernström, Marie Harding

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet

Elever som rör på sig och äter bra har en bättre hälsa och bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Pep Skola är initierat av Generation Pep i samarbete med fyra pilotskolor samt forskare från Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet. Kopplat till skolstödet Pep Skola finns också en inspirationsbank med goda exempel från skolor runt om i landet som delar med sig av inspirerande och konkreta tips på hur skolorna själva har infört mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen, så som aktiva raster och trivsamma skolmåltider. Gerda Nilsson Tjernström och Marie Harding, verksamhetschef respektive projektledare på Generation Pep, ger en närmare presentation av Pep Skola och berättar mer om Generation Peps långsiktiga vision.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

Gerda Nilsson Tjernström Föreläsare

Gerda Nilsson Tjernström är verksamhetschef på Generation Pep och har tidigare arbetat inom skola och näringsliv på konsultföretaget McKinsey & Company. Gerda kommer senast från en tjänst som biträdande rektor för årskurs 7-9 på Eriksdalsskolan i Stockholms stad.

Marie Harding Föreläsare

Marie Harding är projektledare för Pep Skola och har jobbat på Generation Pep sedan starten 2016. Marie har goda erfarenheter av att driva innovativa digitala projekt från idé till värdeskapande digitala plattformar. Hon kommer senast från Ungdomar.se där hon var projekt- och partneransvarig för Sveriges största gymnasiesatsning inom hållbar utveckling, we_change.