Banner
100

Svenska som demokratiämne Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 10:50 - 11:40 C3

Moderator: Carl-Johan Markstedt
Paneldeltagare: Charlotta Granath, Sven Eriksson

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Hur kan demokratiuppdraget i skolan omsättas i svenskundervisningen och vad innebär det i praktiken? I den nya skollagstiftningen är det beslutat att skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på, redan från förskoleklass och genom hela grundskolan. Hör ett samtal med lärare från grundskolans högstadium och gymnasieskolan diskutera vikten av demokrati i klassrummet.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Ämne

Svenska

Föreläsare

100

Carl-Johan Markstedt Moderator

Läromedelsförfattare
Sanoma utbildning

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare och läromedelsförfattare.

100

Charlotta Granath Paneldeltagare

Charlotta Granath är högstadielärare i SO, förstelärare i demokrati, lärarutbildare och författare.

Sven Eriksson Paneldeltagare

Sven Eriksson är gymnasielärare och läromedelsförfattare.