Banner
100

Källkritik, sökkritik och nätetik Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 08:40 - 09:30 C3

Moderator: Carl-Johan Markstedt
Paneldeltagare: Filippa Mannerheim, Marika Alneng

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Hur kan lärare i svenska och i andra ämnen arbeta med medie- och informationskunnighet? Hur kan skolan utveckla elevernas kritiska tänkande och stärka deras kunskaper i att hantera och kritiskt granska information från olika källor, i en tid när det blir allt svårare att avgöra vad som är sant och falskt? Lyssna på ett samtal mellan lärare och läromedelsförfattare som delar med sig av sina tankar och främsta tips om hur lärare kan arbeta med källhantering och sökkritik i klassrummet.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Samtal

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium

Föreläsare

100

Carl-Johan Markstedt Moderator

Läromedelsförfattare
Sanoma utbildning

Carl-Johan Markstedt är gymnasielärare och läromedelsförfattare.

Filippa Mannerheim Paneldeltagare

Filippa Mannerheim är lärare och författare till läromedlet "Det är bara att googla!"

Marika Alneng Paneldeltagare

Marika Alneng är författare och frilansande bibliotekarie med inriktning på medie- och informationskunnighet.