Banner
100

Välkommen Barnkonventionen! Och välkommen till Barnens planet! Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 12:10 - 12:40 Norra scenen

Föreläsare: Camilla Rehn

Spår: I förskolan

I juni beslutade riksdagen att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Kom och inspireras av materialet Barnens planet, som är särskilt framtaget för att man i förskolan ska kunna arbeta utifrån Barnkonventionen. Barnens planet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Några röster från förskolor som använder materialet: "Handledningen är innehållsrik och oerhört viktig. Den är tydlig och full med inspiration." "Barnen vill höra boken om och om igen. De använder karaktärerna i lek och diskussion." 

Projektet finansieras av Arvsfonden. Det är ett samarbete mellan Teskedsorden, Rädda Barnen, Gothia Fortbildning oh Svenska Organisationen Mondiale Pour l'Éducation Préscolaire (OMEP).

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
For Förskola

Föreläsare

Camilla Rehn FöreläsareUtställare

Stiftelsen Teskedsorden

Utbildningsansvarig på Teskedsorden.