Banner
100

Att återupprätta läraryrket Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 12:15 - 13:05 C8

Föreläsare: Per Kornhall

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Läraryrket har varit utsatt för ett tryck de senaste decennierna. Externa krav har ersatt inre motivation och för få vill bli lärare. Men hur kan vi som lärare vända på trenden och återupprätta läraryrket i samhället? Per Kornhall talar utifrån sin nya bok "Lärare - en handbok" om undervisning, passion och lärarprofession.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Per Kornhall FöreläsareUtställare

Lärarnas Riksförbund

Per Kornhall är fil dr, leg gymnasielärare och f d undervisningsråd på Skolverket, nu fristående konsult och författare. Han senaste bok är "Rektor - en handbok".