Banner
100

Om olika metoder passar för olika elever, varför bara välja en? Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:20 - 14:10 C3

Föreläsare: Anna-Lena Häggström, Stella Savvidou

Spår: I klassrummet

Blended learning kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Varje lärare har sitt sätt att undervisa. Precis som varje elev har sitt att lära. Med blended learning väljer du din egen mix av digitala och tryckta läromedel och formar din undervisning så att den passar just dig och dina elever. Att undervisa med blended learning innebär att arbeta med olika metoder och modeller vilket presenteras på föreläsningen. Anna-Lena Häggström och Stella Savvidou kommer också att ge exempel på hur undervisningen kan se ut.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

100

Anna-Lena Häggström FöreläsareUtställare

Sanoma Utbildning

Anna-Lena Häggström är gymnasielärare och utbildad speciallärare med 20 års erfarenhet av undervisning. Hon arbetar nu som kundansvarig på Sanoma Utbildning med att föreläsa och fortbilda lärare runt om i Sverige i användandet av digitala läromedel. Som speciallärare är det en kärnfråga att arbeta för ökad möjlighet att anpassa läromedlet till eleven, vilket kan bli möjligt med det digitala lärandet. Anna-Lena presenterar vid sina föreläsningar faktorer som behövs för att lyckas.

100

Stella Savvidou Föreläsare

Stella Savvidou är mellanstadielärare med nästan 20-årig erfarenhet av undervisning, nu undervisar hon i matematik och engelska i årskurs 4-6 på halvtid. Stella jobbar även halvtid som skolans IT-pedagog och ansvarar för att inspirera elever och pedagoger i användningen av digitala verktyg. Hon har haft flera uppdrag för Nacka kommun och Sanoma Utbildning som inspiratör och föreläsare. Hon har jobbat med Bingel tillsammans med sina elever och även det senaste året varit Bingelambassadör. Hon har då varit runt i olika skolor i Stockholmstrakten och inspirerat andra lärare att använda Bingel. Stella har även en egen blogg där hon försöker synliggöra sitt dagliga arbete i skolan: https://stellasavvidou.wordpress.com