Antibiotika inom tandvården i de nordiska länderna Har passerat

Onsdag 14 november 2018 13:15 - 14:15 G4

Föreläsare: Bodil Lund, Hannamari Välimaa, Mikael Zimmerman, Ørjan Olsvik

Resistens, rekommendationer, likheter, olikheter –  kan vi gemensamt sätta en global standard?


Resistensutveckling mot antimikrobiella preparat ökar inte bara riskerna för svårbehandlade infektioner utan är också ett mycket allvarligt hot mot global socioekonomi och välfärd.


Tandvården har en viktig roll i att motverka mikrobiell resistensutveckling mot antimikrobiella preparat. God munhygien och regelbunden tandvård bidrar till lägre antibiotikaanvändning. För medicinska riskgrupper kan det vara motiverat med täta regelbundna professionella tandrengöringar.


Regionala och nationella skillnader i antibiotikaförskrivning indikerar att det fortfarande förekommer antibiotikaförskrivning på felaktiga indikationer inom tandvården såsom stora regionala och nationella skillnader. På vissa håll i Norden ökar antibiotikaförskrivningen i tandvården medan andra regioner uppvisar en minskning. Seminariet kommer att beröra orsaken till att de Nordiska riktlinjerna ser olika ut i dagsläget och hur kan vi ta lärdom av varandra och göra gemensamma insatser för att få rationell antibiotikaanvändning.


Det är dags att skapa en nordisk samsyn så att vi gemensamt kan bidra till rationell antibiotikabehandling inom tandvården nationellt och internationellt.

Programblock

Hälsa och sjukdomsförebyggande metoder

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Studerande, Hela teamet

Odontologiska poäng

1

Icke odontologiska poäng

0

Föreläsare

Bodil Lund Föreläsare

Professor

Professor i käkkirurgi, specialist i käkkirurgi, med dr i klinisk bakteriologi. Arbetar som professor på Universitetet i Bergen, Medicinska fakulteten och som käkkirurg på Haukelands Universitetssjukhus i Bergen, Norge och som lektor på Karolinska Institutet. Ordförande för Scandinavian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons. Har under många år verkat för att reducera antibiotikaanvändningen i odontologi nationellt och internationellt genom bland annat riktlinjesarbete, forskning, utbildningsinsatser samt nätverkat i Tandvårds-Strama. Bedriver forsking om antibiotika, infektion och käkkirurgi.

Hannamari Välimaa Föreläsare

Lecturer (MD, PhD, DDS)

Specialist both in oral microbiology and clinical microbiology. Currently working as lecturer at the University of Helsinki and as consultant in oral microbiology and clinical microbiology at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery at Helsinki University Hospital, Finland. Her clinical and research interests are infection prevention, microbiological diagnostics and promotion of smart use of antimicrobials in dentistry.

Mikael Zimmerman Föreläsare

Docent

Tandläkare och docent i klinisk oral diagnostik. Ordförande i Tandvårds-Strama (ett nätverk inom Strama med huvudsakligt syfte att stödja och bidra till en rationell antibiotikabehandling inom tandvården i Sverige). Tidigare verksam som lärare vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Sedan år 2000 arbete i ett eget aktiebolag med kvalitet, utveckling och utbildning inom hälso- och sjukvård, i synnerhet tandvård. Rådgivare i frågor om hygien, smittskydd, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens. År 2007 delaktig i att skapa Tandvårds-Strama.

Ørjan Olsvik Föreläsare

Professor

Professor i medisinsk mikrobiologi, Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge. Tidligere arbeidet ved Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, USA. Seniorrådgiver Forsvarets sanitet. Arbeider med antibiotikaresistens og utbruddsepidemiologi