Banner
100

Komparativ bedömning Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 08:40 - 09:30 C6

Föreläsare: Eva Hartell

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Komparativ bedömning har visat sig ge hög tillförlitlighet vid sambedömning av öppna uppgifter, exempelvis uppsatser i engelska och konstruktionsuppgifter i teknik, och har fått stor uppmärksamhet internationellt i bland annat Irland, USA, Storbritannien och Belgien. Eva Hartell populariserar och konkretiserar aktuell forskning, bland annat får ni ta del av en pågående internationell jämförande studie. Hon ger er också en överblick över tänkbara användningsområden inom svensk skola. Komparativ bedömning är ett bra exempel på hur digitalisering gör det möjligt att föra lärare samman virtuellt och på plats - för att utveckla undervisningen genom att sambedöma elevarbeten (formativa såväl som summativt), träna sin näsa för kvalitet samt aktivt involvera eleverna i dessa processer, och därmed kanske bidra till en mer likvärdig bedömning även i den svenska skolan.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Vux Vuxenutbildning
Stud Lärar- och SYV-student

Föreläsare

100

Eva Hartell Föreläsare

Eva Hartell är filosofie doktor samt legitimerad lärare och lektor i matematik, teknik och de naturvetenskapliga ämnena. Hon har lång erfarenhet av undervisning och skolutveckling främst med fokus på att utveckla undervisningen i grundskolan. I dag är Eva lektor i Haninge kommun och forskare vid KTH Kungliga Tekniska högskolan med undervisningsutveckling som forskningsintresse. 2018 föreläser hon i USA, Japan, Australien, Nederländerna och Kanada.