Header image for Mänskliga Rättighetsdagarna 2018
Profile image for Hot & våld på jobbet

Hot & våld på jobbet Passed

Thursday November 15, 2018 10:30 - 11:00 Lilla scen

Lecturer: Daniel Hjalmarsson

Filmer om hot & våld i arbetslivet. Ingen ska behöva utstå hot eller våld i sitt arbete. Genom kunskap, delaktighet och krav på konkreta åtgärder kan vi minska hotet och våldet på arbetsplatserna. Akademikerförbundet SSR har gjort fyra filmer om hot och våld i arbetslivet som är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussioner på arbetsplatsen, i din förening eller i din ledningsgrupp om du är chef. Hur ska vi hantera hot och våld, och vad kan vi göra för att förebygga? Till varje film finns information om vad som gäller, vem som ansvarar för vad, checklistor och länkar till mer information. Förbundet har också gjort en faktaspäckad handbok om hot och våld i arbetslivet. Tillsammans ser vi filmerna, diskuterar, ställer frågor och delar erfarenheter med varandra. Vi jobbar för ett arbetsliv fritt från hot och våld.


Organizer

Akademikerförbundet SSR

Tags

Arbetsplatsen, Våldets effekter, Våldsprevention, Våldsutsatt

Form

Miniseminarium

Prioriterade målgrupper

Tjänstepersoner vid kommun , Tjänstepersoner vid landsting/region, Tjänstepersoner vid statliga myndigheter/departement

Lecturers

Daniel Hjalmarsson Lecturer

Akademikerförbundet SSR