Banner
100

Läraren och yrkesetiken. Principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 14:00 - 14:30 Östra scenen

Föreläsare: Emma Kroon, Heléne Henning , Susanne Linnér

Spår: I lärarrummet, I förskolan

Seminariet bygger på boken "Läraren och yrkesetiken", som har tillkommit efter ett initiativ från Lärarnas yrkesetiska råd. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gemensamt bidragit till att antologin ska kunna komma till stånd. Författarna till de respektive kapitlen är forskare, de flesta med bakgrund som lärare eller förskollärare. Yrkesverksamma lärare har tagit del av texten och reflekterat utifrån sin vardag. Redaktören Sara Irisdotter Aldenmyr har låtit författarna och de yrkesverksamma lärarna reflektera och boken bildar en helhet.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

Emma Kroon Föreläsare

Heléne Henning Föreläsare

100

Susanne Linnér FöreläsareUtställare

Lärares yrkesetik

Susanne Linnér är utbildad lågstadielärare. Hon disputerade i pedagogik 2005 med avhandlingen "Värden och villkor: pedagogers samtal om ett yrkesetiskt dokument" och arbetar som lektor vid Linnéuniversitetet med lärarutbildning och forskning. Susanne intresserar sig för värdefrågor, demokrati, etik och moral.