Banner
100

Guidning på skolan, GPS - hur ett icke-dömande samtal leder till lärande Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:20 - 14:10 C2

Föreläsare: Samuel Engelhardt

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Hur kan man fråga utan att värdera? Hur kan man samtala med någon som har fastnat i negativa cirklar? På vilket sätt är det möjligt att tillrättavisa någon utan att såra? Pedagoger och lärare är vana att bedöma. De ska sätta betyg. Samuel Engelhardt har arbetat med icke-dömande samtal för att skapa en dialog med eleverna och sett att dessa samtal ger mer. Icke-dömande samtal utgår från språket - hur man uttrycker sig och hur man pratar med eleven.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Samuel Engelhardt Föreläsare

Samuel Engelhardt har lång erfarenhet som utvecklingslektor på Angeredsgymnasiet i Göteborg. Han har varit verksam i Angered sedan 1977 med avbrott för 16 år som lärare på barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg. Samuel är initiativtagare till flera verksamheter, till exempel Kunskapsportalen, Guidning På Skolan, Onlineskola tillbaka till lärande, Angeredsutmaningen och Sprint Lavendel. Som nybliven pensionär arbetar han som konsult och föreläsare med skolutvecklingsfrågor.