Banner
100

Undervisningsbegreppet och den reviderade läroplanen i relation till pedagogisk dokumentation Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:20 - 14:10 C7

Föreläsare: Anna Söderström Ahrborn

Spår: I förskolan

Föreläsningen handlar om att möta den reviderade läroplanen med projektinriktat arbete i förskolan. Anna Söderström Ahrborn delar med sig av erfarenheter och praktiska exempel från vardagen i förskolor.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
For Förskola

Föreläsare

100

Anna Söderström Ahrborn Föreläsare

Pedagogista
Kreativt Återanvändningscenter i Västerås

Anna Söderström Ahrborn är pedagogista på Kreativt återanvändningscenter i Västerås och jobbar som konsult för Reggio Emilia Institutet.