Banner
100

Förutsättningar för lyckad studiehandledning! Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 15:30 - 16:20 C6

Föreläsare: Tamar Ucar

Spår: I klassrummet

Vad är studiehandledning på modersmål? Vilken funktion kan studiehandledning på modersmål ha? Vad kan en lektion om studiehandledning innehålla och hur kan lektionen utformas? Det är viktigt att elev och lärare möts i en samsyn om mål och syfte med studiehandledningen. Tamar Ucar visar hur skolan kan organisera studiehandledning samt hur studiehandledare och andra pedagoger på skolan kan samarbeta med elevens lärande i fokus. 

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Mod Modersmålslärare
Ämne

Modersmål

Föreläsare

100

Tamar Ucar Föreläsare

Tamar

Tamar Ucar har arbetat som modersmålslärare och studiehandledare under många år, just nu är hon kvalitetsutvecklare och biträdande rektor i Örebro kommun. Hon har skrivit boken ”Studiehandledning för flerspråkiga elever, kunskapsutveckling genom modersmålet” (Gothia Fortbildning, 2018) och har även skrivit ett kapitel i boken ”Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet” (Liber, 2017).