Banner
100

Be A Genius! Om jämställdhet i praktiken Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:15 - 13:05 C8

Föreläsare: Johanna Lundin

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Hur ser det praktiska jämställdhetsarbetet ut i vardagen? Vad ger ett gott jämställdhetsarbete eleverna? Vad säger styrdokumenten om jämställdhet och hur når vi dit? Kom till en interaktiv föreläsning som ger kunskap och motivation för att utföra ett professionellt jämställdhetsarbete. Ni får normkunskap om hur normkritik kan tillämpas som metod och perspektiv för att bemöta skolans likabehandlingsuppdrag. Föreläsningen avslutas med konkreta verktyg och vardagsnära exempel för att motivera till ett starkt jämställdhetsarbete!

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Johanna Lundin Föreläsare

VD Equalate, jäms†älldhetsexpert
Equalate AB

Johanna Lundin är VD och jämställdhetsexpert på Equalate AB, och arbetar på ett framgångsrikt sätt för att utmana de normer och förväntningar kopplade till genus som begränsar barns liv och möjligheter. Johanna är flerfaldigt prisbelönad och har tio års erfarenhet av att stödja skolan med kunskap och metoder för att arbeta med genusfrågor, empati och personlig integritet . Genom att visa ett stort socialt engagemang och ett entreprenöriellt driv gör hon skillnad för tusentals barn. Johanna har stor respekt för barns egna åsikter och ser till att barnen är aktiva subjekt i jämställdhetsarbetet.