Hur ska framtidens tandvård se ut? Har passerat

Torsdag 15 november 2018 10:15 - 11:15 F3

Moderator: Hilda Zollitsch
Paneldeltagare: Anders Jonsson, Bengt Franzon, Gunilla Swanholm, Janette Olsson, Mattias Karlsson , Merit Lindberg, Sofia Wallström, Susanna Cassberg, Veronica Palm

Befolkningsutvecklingen och tandläkarbristen kommer att skapa svårigheter under lång tid framöver med ett förändrat och ojämlikt tandhälsomönster i befolkningen och ojämn tillgång till tandvård.

Seminariet arrangeras i samverkan med

Tandläkartidningen

Programblock

Organisation och samhälle

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande, Hela teamet

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Hilda Zollitsch Moderator

Chefredaktör

Är tandläkare och medicin- och vetenskapsjournalist. Sedan 2016 är hon chefredaktör och ansvarig utgivare för Tandläkartidningen.

Anders Jonsson Paneldeltagare

Tandläkare

Anders Jonsson Tandläkarexamen 1984. Tandvården Hisinge Hus sedan 2011. Anmälningsansvarig samt arbetar med kvalitetsfrågor inom Praktikertjänst AB. Föredragande i Praktikertjänsts Reklamationsnämnd. Föredragshållare i aktuella tandvårdsfrågor och verksamhetsutveckling ADDERA. Ordf Praktikertjänst F o U - nämnd. Ledamot i STFs valberedning.

Bengt Franzon Paneldeltagare

Tandläkare

Tandläkare sedan 1980. Nu doktorand vid Malmö universitet och skriver på en avhandling om den svenska tandvården med ett samhällsodontologiskt perspektiv. Har ett förflutet som ordförande i Privattandläkarna, ledamot av TLVs nämnd för tandvård och varit privattandläkare i 36 år.

Gunilla Swanholm Paneldeltagare

Janette Olsson Paneldeltagare

Regionråd i opposition

Mattias Karlsson Paneldeltagare

Riksdagsledamot från Norrbotten

Merit Lindberg Paneldeltagare

Vd Privattandläkarna

Sofia Wallström Paneldeltagare

Susanna Cassberg Paneldeltagare

Ledamot Tandvårdsstyrelsen Västra Götalandsregionen

Veronica Palm Paneldeltagare

Särskild utredare för utredningen Jämlik tandhälsa. Tidigare riksdagsledamot.