IT i utbildning Har passerat

Torsdag 15 november 2018 09:00 - 10:00 F1

Föreläsare: Uno Fors

Syftet med tandvård är god oral hälsa och välbefinnande för våra patienter. Genom forskning, utveckling och klinisk erfarenhet utvecklas tandvården i snabb takt. Hur kan man som student, nybliven eller erfaren kliniker hänga med?
Föreläsningen beskriver och exemplifierar vad dagens och den nära framtidens IT-stöd kan tillföra lärandet för tandläkare, hygienister, sköterskor, patienter, lärare och studenter.
Metoder och begrepp som tas upp är bl.a. gamification och seriösa spel, som kan hjälpa till att öka motivation och engagemang. Webb-baserade hjälpmedel, sociala medier och ”appar” – vilka möjligheter och vilka utmaningar innebär de för oss? Hur kan patienters medvetenhet om oral hälsa och olika behandlingsalternativ förbättras med hjälp av IT-stöd i form av t.ex. augmented reality och extended reality?
Hur kan virtuella patientfall, simulering och sk haptisk feedback användas inom klinisk utbildning? Learning Analytics och Social Network Analytics, vad är det och hur kan de hjälpa mig som lärare, student och fortbildningsdeltagare?
Programblock

Teknik och material, Yrke och klinik

Språk

Svenska

Målgrupp

Tandläkare, Tandsköterska, Tandhygienist, Tandtekniker, Studerande

Ämnesområde(n)

Arbetsmiljö

Tema

Digitalisering

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1

Uno Fors Föreläsare

Professor, Prefekt

Jag är professor i IT och lärande vid Stockholms universitet där jag också är prefekt för inst. för data- och systemvetenskap (DSV). Tidgare var jag professor i medicinsk simulering för lärande vid KI. Jag forskar om hälsoinformatik och virtuella lärandemiljöer. Har ett specialintresse för virtuella patientfall för lärande och examination.