Invigning & Det är så jag ser det Har passerat

Onsdag 14 november 2018 16:45 - 18:15 F4

Föreläsare: Peter Apelgren

Högtidligt öppnande

Per Vult von Steyern, ordförande Svenska Tandläkare-Sällskapet

Följande priser delas ut:

Swedish Dental Society’s International Prize
Delas ut till svensk eller utländsk tandläkare som gjort banbrytande insatser inom odontologisk forskning eller inom andra områden av odontologin.

Millerpriset
Delas ut om belöning åt författaren, eller den eller de bästa skrifter, som utkommit under de sex föregående kalenderåren.

Henry Beyrons fond
Delas ut för främja studier eller forskning i Sverige eller utomlands inom ämnesområdena protetik och bettfysiologi.

Svenska Tandläkare-Sällskapets förtjänstmedalj
Delas ut till tandläkare som uträttat något förtjänstfullt för Svenska Tandläkare-Sällskapet.

Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling
Priset tillfaller författaren till det mest förtjänstfulla avhandlingsarbetet inom odontologin de senaste två åren.

Forssbergs Dentals stipendiefond
Syftar till att genom utdelande av stipendier främja forsknings- och utvecklingsarbete inom det odontologiska verksamhetsområdet.

Dentatus pris till årets studenter
Till en odont student från vardera lärosäte för att uppmärksamma klinisk förmåga och förmågan till ett empatiskt och etiskt förhållningssätt i den patientvårdande verksamheten.

Därefter...

Det är så jag ser det med Peter Apelgren

En stunds tankar om improvisation, döden, livet, barn, giftemål, klassresor, utbrändhet och cowboyfilmer - med avslutande frågestund!

Invigningen är öppen för alla, även dig som bara besöker Swedental. 

Begränsat antal platser - först till kvarn!

Odontologiska poäng

0

Icke odontologiska poäng

1.5

Föreläsare

Peter Apelgren Föreläsare

Komiker

Peter jobbar idag som konstnär, komiker, regissör. Han är 59 år och lycklig pappa till 3 barn, husse till katten Svante-Kåre och gift med Anna Mannheimer.