Banner
100

"Killarna är så bråkiga, tjejerna bara tjafsar" - om fokusskifte från egenskaper till konkreta beteenden Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 12:15 - 13:05 C3

Föreläsare: Camilla Kallenbäck

Spår: I klassrummet

När det uppstår problem kring hur elever beter sig mot varandra och mot personal är det lätt att fastna i tyckande och egna tolkningar. Det leder ofta in på diskussioner som bottnar i olika egenskaper baserat på generaliseringar kring exempelvis kön. Denna föreläsning handlar om att flytta fokus från kön och egenskaper hos elever som bråkar i skolan, till fokus på vad eleverna faktiskt gör och varför. Perspektiv som innebär att omgivningen inte fastnar i att beskriva eleverna med att de "är något" utan att de istället "gör något" utifrån det de kan i den miljö de befinner sig i. Ett sätt som leder till ökade möjligheter för att kunna förändra. Och om det är fler killar än tjejer som bråkar -  hur kan vi se mönster och orsaker utan att ändå behöva bry oss om vilket kön hen har? Utifrån sin grund inom positivt beteendestöd (PBS) ger Camilla Kallenbäck en överblick av tankesätt, kartläggningsverktyg samt åtgärder som leder till ökad samsyn och kvalitetssäkring av hur man kan ta sig an beteendeproblematik inom skolan.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Camilla Kallenbäck Föreläsare

Leg. arbetsterapeut, beteendeanalytiker
BeteendeByrån

Camilla Kallenbäck är leg. arbetsterapeut och beteendeanalytiker. Hon driver BeteendeByrån tillsammans med kollegan Marie Grafström, där de arbetar med handledning och utbildning för ökad livskvalitet och utveckling hos personer med funktionsvariation och/eller beteendeproblem. De verkar inom många typer av verksamheter, såsom grundskola, grundsärskola, boenden, daglig verksamhet, personlig assistans och habilitering. Camilla har lång erfarenhet av att arbeta med beteendeproblematik inom skolan, med alla åldrar och på alla nivåer. Alltifrån praktisk färdighetsträning tillsammans med elever till att handleda och utbilda pedagoger, resurspersoner och elevhälsa. Medförfattare till boken ”Från beteendeproblem till livskvalitet – handbok för beteendedetektiver” som ges ut augusti 2018.