Banner
100

Förskolebarn som sticker ut Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 14:25 - 15:15 C6

Föreläsare: Eric Donell

Spår: I förskolan

ADHD, autism, Tourettes syndrom, OCD, ODD, perceptionsstörning och särbegåvning är typiska exempel på vad vi kan finna hos barn som "sticker ut" i förskolan. Om det är på gott eller ont avgörs till stor del av vår förmåga att identifiera och möta dessa barn. Eric Donell redogör för de vanligaste problemen som dyker upp under förskoletiden samt för strategier och förhållningssätt för att bemästra dem. 

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Eric Donell Föreläsare

Eric Donell föreläser om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Han är sjuksköterska på BUP och vice ordförande för Riksförbundet Attention.