Banner
100

Factfulness i skolan - en faktabaserad världsbild Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 10:50 - 11:40 C8

Föreläsare: Mikael Arevius, Olof Gränström

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet, I klassrummet, I förskolan


Gapminder har sedan 2005 undersökt vad allmänheten vet och inte vet om utvecklingen i världen. Undersökningarna visar att allmänheten har en världsbild baserad på dramatiska händelser och som inte bygger på fakta. Utan en faktabaserad världsbild kommer nutida och framtida generationer fatta beslut baserade på missförstånd. Ett av vuxenvärldens och skolans huvuduppdrag är att ge unga människor en bild av världen som stämmer överens med verkligheten. 

I föreläsningen berättar Mikael Arevius och Olof Gränström om hur skolan kan ta sig an uppdraget att utveckla elevernas förståelse för världen genom ett lärande som stärker deras kritiska tänkande och förmåga att resonera med stöd av fakta och inte dramatiska instinkter, att förstå stora missförstånd och okunskap om världen idag samt att ge eleverna ramverk, modeller och berättelser som utvecklar en faktabaserad världsbild.


Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

100

Mikael Arevius Föreläsare

Mikael Arevius är pedagog och lärare i samhällsorienterande ämnen. Mikael har arbetat i en rad uppdrag inom utbildningssektorn, med att driva skolutveckling, producera läromedel och hålla föreläsningar. Han utvecklade läromedel för Nobel Museum samt var en av medförfattarna till boken “Rädda lärare. Om rädsla som hot och möjlighet.” Fokus i hans arbete handlar om elevers och lärares lärande - ytterst om hur vi lär oss om vad som händer i vår värld. Mikael kommer att fokusera på att öka förståelsen för hur vårt tänkande och dramatiska instinkter ibland ger oss en alltför dramatisk världsbild.

100

Olof Gränström Föreläsare

Olof Gränström är statsvetare med en bakgrund som lärare. Behovet att förstå världen och göra den begriplig för alla har alltid varit Olofs motivation. Olof har arbetat som organisationsutvecklare, lärare och konsult. Han arbetar numera heltid på Gapminder där han bland annat arbetar med att utveckla Gapminders projekt “the ignorance project”, föreläsa och genomföra workshops samt skapa utbildningsmaterial. Olof kommer fokusera på att öka för förståelse om världen, ge ramverk berättelser och modeller som utvecklar en faktabaserad världsbild samt diskutera ett livslångt lärande som stärker ett kritiskt tänkande och förmåga att resonera med stöd av fakta.