Banner
100

Svenska med normkritiska glasögon Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 09:45 - 10:35 C8

Föreläsare: Fredrik Sandström

Spår: I lärarrummet, I klassrummet

Texter, bilder och medier förmedlar en bild av hur verkligheten är konstruerad. Därför är det viktigt att både lärare och elever kan inta ett norm- och källkritiskt förhållningssätt, exempelvis med kopplingar till #metoo, ensidig nyhetsrapportering och reklam fylld av stereotyper, för att få en rikare och mer nyanserad bild av omvärlden. Fredrik Sandström ger dig idéer hur läraren kan skapa undervisning i en aktuell och angelägen kontext genom att använda både multimodala och traditionella texter.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Bib Bibliotekarie
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Ämne

Svenska

Föreläsare

100

Fredrik Sandström Föreläsare

Fredrik Sandström är lärare i svenska, föreläsare och ansvarig för inspirationssajten Lektionsbanken. 2017 mottog han Svenska Akademiens svensklärarpris. Han bloggar på www.fredrikarboga.wordpress.com. Fredrik är välkänd för sitt arbete med att implementera digitala verktyg i undervisningen och i elevernas lärande.