Banner
100

Internationella möjligheter för lärare och elever inom yrkesutbildning - APL, fortbildning och samarbete höjer din skolas attraktionskraft Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 10:30 - 11:00 Norra scenen

Föreläsare: Kerstin Claesson Callahan, Nichlas Malmdahl

Spår: I ledningsrummet, I klassrummet

Genom internationell APL (arbetsförlagt lärande) och kompetensutveckling i sitt yrke får elever och lärare nya perspektiv och ökade språkkunskaper. Universitets- och högskolerådet (UHR) ansvarar för flera program som ger skolor möjlighet till finansiering för att kunna erbjuda elever praktikplatser i andra länder vilket höjer skolornas attraktionskraft för både elever och personal. Kom och lyssna på Nichlas Malmdahl och Kerstin Claesson Callahan från UHR som berättar hur skolor, lärare och ledning kan ta del av möjligheterna inom Erasmus+ yrkesutbildning.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
Gy Gymnasium
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Kerstin Claesson Callahan FöreläsareUtställare

Universitets- och högskolerådet

Kerstin Claesson Callahan arbetar på Universitets- och högskolerådet (UHR) med internationell praktik inom Erasmus och yrkesutbildning.

100

Nichlas Malmdahl FöreläsareUtställare

Universitets- och högskolerådet

Nichlas Malmdahl arbetar på Universitets- och högskolerådet (UHR) med internationell praktik inom Erasmus och yrkesutbildning.