Banner
100

Hur kan skolan stärka elever med NPF till en tryggare nättillvaro? Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:35 - 14:15 Norra scenen

Föreläsare: Karin Torgny

Spår: I klassrummet

Skolan ska lära ut om möjligheter och risker på nätet. I uppgiften ligger en utmaning att se till alla elever, också dem med kognitiva svårigheter. Idag vet vi att barn med ADHD/autism oftare råkar illa ut för mobbning och hot på nätet. "Koll på nätet" är ett digitalt utbildningsmaterial för skolan framtaget av Attention/Nätkoll i samarbete med Statens medieråd och Pedagogiskt centrum, GR.

Seminarietyp

Öppen programpunkt

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Karin Torgny Föreläsare

Karin Torgny är journalist och fil kand i barn- och ungdomskultur. På Göteborgs-Posten bevakade hon främst sociala frågor och har därefter arbetat med barnrättsfrågor. Karin var under tre år projektledare för Nätkoll, ägt av Attention Hisingen-Kungälv och finansierat av Arvsfonden.