Banner
100

Engagemang på jobbet - för det är inte tanken som räknas Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 13:20 - 14:10 C8

Föreläsare: Ami Hemviken

Spår: I lärarrummet

Föreläsningen berör på ett humoristiskt och engagerande sätt den forskning som gjorts på ämnet arbetsglädje och medarbetarskap. Ami Hemviken inspirerar deltagarna att hitta sina nycklar till såväl glädje som uthållighet i skolan. Det handlar om beteenden som vi alla kan anamma - om hur vi hittar mening och hur starka vi blir tillsammans genom en medveten kommunikation, välvilja och hjälpsamhet.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Syv SYV
Led Skolledare/rektor
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal
Mod Modersmålslärare

Föreläsare

100

Ami Hemviken Föreläsare

Ami Hemviken föreläser och coachar inom ämnena arbetsglädje, kommunikation och ledarskap. Hon möter sin publik med humor och glimten i ögat och budskapen är alltid förankrade i hennes grund som beteendevetare. Ami har ett förflutet som högstadielärare i svenska och engelska. År 2016 var hon Sveriges mest anlitade föreläsare och 2017 vann hon det prestigefyllda priset Årets talare. I september 2018 kommer hennes efterlängtade bok om vikten av att ha kul på jobbet.