Banner
100

Språkutvecklande matematik Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 14:25 - 15:15 C8

Föreläsare: Lena Bjessmo, Per Olsson

Spår: I klassrummet

Att undervisa elever som är nya i det svenska språket är en stor och spännande utmaning. Enligt forskarna tar det 6–8 år för en nyanländ elev att lära sig ett skolspråk. För att korta ner den tiden är det viktigt att nyanlända elever kan utvecklas parallellt i både språket och i skolämnena. Matematikämnet är inget undantag. Nyckeln ligger i att organisera undervisningen så att den erbjuder rikliga möjligheter till språkanvändning, där man inte förenklar det matematiska språket, utan i stället arbetar med olika former av stöttning. I föreläsningen visar Per Olsson och Lena Bjessmo hur man kan erbjuda sådan stöttning genom att använda strategier från andraspråksundervisning. De ger konkreta råd och tips på hur man kan skapa en språk- och kunskapsutvecklande matematikundervisning.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Ämne

Matematik

Föreläsare

100

Lena Bjessmo FöreläsareUtställare

Sanoma Utbildning

Lena Bjessmo är legitimerad lärare i matematik, kemi och biologi med erfarenhet från såväl grundskola som gymnasium. Hon har under många år undervisat elever på språkintroduktion, i nära samarbete med lärare i svenska som andra språk. För närvarande arbetar Lena som förlagsredaktör på Sanoma Utbildning med inriktning mot matematik och naturvetenskap.

100

Per Olsson FöreläsareUtställare

Sanoma Utbildning

Per Olsson är legitimerad lärare i svenska och engelska och har undervisat på gymnasiet och högstadiet. Per arbetar nu som förlagsredaktör på Sanoma Utbildning med inriktning mot svenska och svenska som andra språk.