Banner
100

Digitalisering, literacy och multimodalitet Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 08:40 - 09:30 C7

Föreläsare: Jenny Edvardsson

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Idag är elever ”digitala” på ett helt annat sätt än för bara några år sedan, och det går knappast att dela upp världen i en verklig och en digital värld längre. Uppdelningen är heller inte möjlig i klassrummet – lärare, precis som eleverna, måste ha en digital kompetens som matchar ett samhälle i snabb utveckling. Men vad innebär digitaliseringen i skolan? Vad kan de ökade möjligheterna att uttrycka sig multimodalt betyda för elevernas lärande och literacyutveckling och för lärarens undervisning? I denna föreläsning delar läraren Jenny Edvardsson med sig av sina tankar och erfarenheter om hur digitaliseringen kan leda till nya former och vinster för undervisningen.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium

Föreläsare

100

Jenny Edvardsson Föreläsare

Förstelärare svenska, språkutveckling, IKT
Kristianstad

Jenny Edvardsson är leg. gymnasielärare i svenska och historia, vinnare av Amy-priset 2015, Guldäpplet 2015 för sitt arbete med digital teknik i klassrummet samt Svenska Akademiens svensklärarpris 2017. Hon är författare till boken Digitalisering, literacy och multimodalitet (2018).