Banner
100

Inkludering i praktiken Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 15:30 - 16:20 C7

Föreläsare: Joanna Lundin

Spår: I lärarrummet

Joanna Lundin visar hur vi genom att anpassa skolan för att möta våra elevers behov också kan utveckla hela verksamheten utan stora kostnader.  Hon delar med sig av sin kunskap om funktionsvarianter. Med utgångspunkt från den egna erfarenheten som NPF-pedagog sätter hon sedan det dagliga arbetet i fokus och visar på enkla men effektiva metoder och strategier som gagnar inte bara elever med NPF utan alla elever. Det handlar exempelvis om vårt förhållningssätt och bemötande gentemot våra elever, men också om hur vi ordnar den fysiska lärmiljön.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Joanna Lundin Föreläsare

Föreläsare och författare
Skolkraft

Joanna Lundin är NPF-pedagog och lärare med över 25 års erfarenhet i yrket. Hon är en flitigt anlitad föreläsare kring NPF, anpassningar och skolutveckling. Joanna är författare till boken En skola som fungerar – för alla (2017).