Banner
100

Gamification för elever med NPF Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:15 - 13:05 C6

Föreläsare: Adam Palmquist

Spår: I klassrummet

Fyra av fem lärare säger att de har otillräckliga kunskaper för att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp som de behöver för att klara skolan. Forskning visar att speldesign, speldynamik och spelmekanik, om det används rätt, höjer både motivationen och koncentrationsförmågan hos samtliga elever, men särskilt hos de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Gamification, eller med andra ord spelifiering, bidrar till inkludering i undervisningen genom att ge förutsättningar för struktur, målsättning och återkoppling. Målet med spelifierat lärande är att ge elever som har svårigheter med de exekutiva funktionerna en chans att lyckas i skolan. Spelifiering motiverar och underlättar för elever att göra mer konstruktiva val under sin skolgång och kan appliceras på all undervisning, oavsett om den är analog och digital.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium

Föreläsare

100

Adam Palmquist Föreläsare

Adam Palmquist är fil.mag. och leg. lärare. Adam har tidigare arbetat som lärare och utvecklingsledare på Magelungen Utveckling - en skolkoncern för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Idag arbetar han som process- och utvecklingsledare på motivationsbyrån Insert Coin AB. Adam är ofta anlitad av skolor, högskolor och inkubatorverksamheter för sina kunskaper om motivationshöjande arbetssätt och ökat lärande för elever. Han är författare till boken Det spelifierade klassrummet (2017).