Banner
100

Problem och möjligheter vid läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 12:15 - 13:05 C2

Föreläsare: Inger Rålenius

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Vad är läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Elever som har dessa svårigheter, hur upplever de sin situation? Hur kan skolan upptäcka det tidigt? Utifrån egna erfarenheter av dyslexi visar Inger Rålenius vad skolan kan göra i termer av bemötande, stöd och studieteknik. Hon presenterar också appar och andra hjälpmedel. 

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Vux Vuxenutbildning
Sfi Sfi
Bib Bibliotekarie
Stud Lärar- och SYV-student
Elev Elevvårdspersonal

Föreläsare

100

Inger Rålenius Föreläsare

Inger Rålenius är socionom och arbetar som rådgivare och sakkunnig på Dyslexiförbundet och Skrivknuten. Hon har själv dyslexi och träffar dagligen barn och vuxna med läs- och skrivsvårighet/dyslexi.