Banner
100

Skapa pedagogiska skolmiljöer Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 14:25 - 15:15 C3

Föreläsare: Åsa Wennström

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Hur kan man skapa hållbara och användbara skolgårdar som inspirerar elever och lärare att fördjupa sina kunskaper utomhus enligt läroplanen? Vilket växtmaterial och vilken markanläggning passar? Det är dags att släppa in pedagogiken på skolgården och ge eleverna nya möjligheter att uppnå kunskapsmålen i fler ämnen. Platsen ska motivera olika inlärningsstilar och locka till hälsofrämjande lek för alla elever oavsett kön och rörelseförmåga.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Åsa Wennström Föreläsare

Åsa Wennström är grundskollärare i årskurs 1-5, utomhuspedagog och blivande trädgårdsarkitekt vid Learning Garden Design i Uppsala. Hon har jobbat 11 år i skolan har har ett stort intresse av att utforma pedagogiska skolmiljöer. Åsa har tidigare arbetat som förlagsredaktör på Bokförlaget Natur och Kultur/LT.