Banner
100

Hjärnvägen till jämställdhet och måluppfyllelse Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 13:20 - 14:10 C8

Föreläsare: Anna Nygren, Åke Pålshammar

Spår: I ledningsrummet, I lärarrummet

Kunskap om barns olikheter och hur hjärnan fungerar och reagerar är en viktig förutsättning för att kunna ge barn en rättvis och jämlik skolgång samt för att öka chansen till måluppfyllelse. Att behandla barn lika när de är olika är varken rättvist eller jämlikt. Vissa barn behöver exempelvis mer träning och stimulans medan andra behöver mindre. För att förstå vem som har behov av vad, när och på vilket sätt behöver både lärare och skolledare ha kunskap om hur hjärnan hos barn och ungdomar utvecklas, förändras, stimuleras och stressas. Lärare och skoledare behöver även ha kunskap om vilka individuella skillnader man kan möta i ett klassrum.

Kognitiv neurovetenskap ger oss möjlighet att förstå hur inlärning går till, hur man exempelvis kan skapa goda förutsättningar för hjärnan att fokusera och minnas. Aktuell hjärnforskning förser oss med kunskap om vad som kan försvåra eller till och med motverka och hämma inlärning, något som föreläsarna menar är avgörande för både jämställdhet och chans till måluppfyllelse.

Under föreläsningen belyser Anna Nygren och Åke Pålshammar ämnet med exempel där hjärnkunskap öppnar för fler och andra möjligheter att ge alla barn en mer jämlik förskola och skola. De tar även upp hur neurovetenskap kan bidra till lärares och rektorers planering och genomförande av undervisning.

Vägen till måluppfyllelse kan se olika ut!

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
For Förskola
Fri Fritidshem
Spec Specialpedagog
Sar Grund- och gymnasiesärskola
Sfi Sfi
Led Skolledare/rektor

Föreläsare

100

Anna Nygren Föreläsare

Anna Nygren är grund- och gymnasieläraren som bytte svenska och engelska mot livsstil. I dag åker hon land och rike runt och föreläser om livsstilens påverkan på hur man mår och hur det går i skolan. Hon är grundare av sajten www.unglivsstil.se. Anna är även författare till boken ”Så funkar det! - sömn, stress och lite annat” och till boken ”Hjärnskolan” som hon skrivit tillsammans med Åke Pålshammar.

100

Åke Pålshammar Föreläsare

Åke Pålshammar är senioruniversitetslektor vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet. Hans avhandling handlar om skolbarns hjärnaktivitet samt uthållighets- och koncentrationsförmåga. Tillsammans med Anna Nygren har han skrivit boken ”Hjärnskolan”. Åke föreläser om barns och ungas hjärna och utveckling och anlitas ofta av universitet och högskolor samt för anställda i grund- och gymnasieskolor.