Banner
100

Utomhuspedagogik - med himlen som tak och marken som golv i undervisning och lärande Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 09:45 - 10:35 C3

Föreläsare: Anders Szczepanski

Spår: I klassrummet

Hur lyfter man in den pedagogiska markanvändningen kopplat till styrdokumenten? I fokus för Anders Szczepanskis föreläsning står den didaktiska var-frågan, det vill säga lärmiljöns betydelse för teori och praktik i en handlingsburen kontext.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
F3 Grundskola F-3
For Förskola

Föreläsare

100

Anders Szczepanski Föreläsare

Anders Szczepanski är forskare, lärarutbildare och enhetschef på Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet. Han har medverkat i böckerna "Utomhusdidaktik" och "Utomhuspedagogik som kunskapskälla" (Studentlitteratur).