Banner
100

PRIME - Att jobba med dubbla narrativ i historieundervisningen för ökad förståelse för "den andre" Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 08:40 - 09:30 C7

Föreläsare: Mattias Stadler

Spår: I klassrummet

Föreläsningen kommer att introducera Israel/Palestina-konflikten som exempel på hur skilda perspektiv och historiebruk kan utgöra en grund för fördjupad historisk förståelse. Kopplingar till svenska styrdokument kommer att visa hur metoden och materialet som är framtagna av PRIME, The Peace Research Institute in the Middle East  kan användas för att utveckla empati, källkritik och analytisk förmåga. Presentationen vill visa att ökad förståelse för ”den andre” är första steget till dialog, som i sin tur är nödvändig för konfliktlösning. Mattias Stadler använder sig av professor Lynn Davies' modell som en väg till ”samexistens” i den konkreta klassrumssituationen, det vill säga underlätta arbetet med konflikthantering på det lokala planet. På så vis kan metoden och materialet vara relevanta även för andra ämnen än historia.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Ämne

Historia

Föreläsare

100

Mattias Stadler Föreläsare

Gymnasielärare
Lerums gymnasium

Mattias Stadler är legitimerad gymnasielärare i historia och engelska samt förstelärare vid Lerums gymnasium. Sedan läsåret 2016-2017 har skolan varit en del av nätverket kring Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet med ambitionen att föra in dubbla historiska narrativ i undervisningen. Materialet är utvecklat av PRIME (The Peace Research Institute in the Middle East) och nyligen översatt till svenska. Lerums gymnasium tilldelades Bokmässans bildningspris 2017 för sitt arbete med materialet.