Banner
100

Att öppna dörrar till nya världar - en undervisning som möjliggör och skapar engagemang Har passerat

Måndag 29 oktober 2018 08:40 - 09:30 C3

Föreläsare: Annika Sjödahl

Spår: I klassrummet

Ett av skolans uppdrag är att bredda elevens egen värld och öka förståelsen för omvärlden. Genom en undervisning som utgår från elevernas erfarenheter kan vi öppna dörrar, väcka nyfikenhet och ge rum för nya tankar som utmanar deras föreställningsvärld och får dem att växa som individer. Annika Sjödahl gläntar på dörren till sitt klassrum och ger konkreta förslag på hur du kan arbeta med läroplanens uppdrag att öka förståelsen för alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet, där planeringen har en tydlig koppling till både skolans uppdrag och ämnets kursplan.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
49 Grundskola 4-9
Gy Gymnasium
Spec Specialpedagog
Syv SYV

Föreläsare

100

Annika Sjödahl Föreläsare

Lärare
Gröna Dalenskolan

Annika Sjödahl är lärare i svenska och engelska för grund- och gymnasieskolan, och undervisar på högstadiet på Gröna Dalenskolan i Håbo kommun. Hon är en av Lärarnas Riksförbunds ämnesspanare och delar med sig av sin undervisning via bloggen lrbloggar.se/annikasjodahl. För Annika är det viktigt att undervisningen tar avstamp i elevernas intressen för att skapa engagemang.