Banner
100

Drama i förskolan - interaktion mellan jämställdhet, lek, text och lärande i förskolan Har passerat

Tisdag 30 oktober 2018 09:45 - 10:35 C3

Föreläsare: Susanne Rosén

Spår: I förskolan

Att använda drama i förskolan kan bland annat stimulera lek, språkutveckling och lärande. Susanne Rosén beskriver ett dramapedagogiskt arbetssätt där lek och lärande vävs samman och utgångspunkt tas i en litterär text och i ett tema. Här är temat jämställdhet. Föreläsningen bygger på exempel från förskollärarstudenters verksamhetsförlagda utbildning. Konkreta exempel kopplas till forskning och till förskolans styrdokument.

Seminarietyp

Salsföreläsning

Programform

Föreläsning

Skolform/målgrupp
For Förskola

Föreläsare

100

Susanne Rosén Föreläsare

Högskolan Dalarna

Susanne Rosén är universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna där hon undervisar i olika lärarprogram, och då främst inom drama. Susanne är utbildad dramapedagog, förskollärare och specialpedagog. 2018 lägger hon fram sin doktorsavhandling om drama och lärande i skolan.